Pedicure Salon Elderveld - Wat doet een pedicure?
Pedicure Salon Elderveld - Persoonlijke voetverzorging, speciaal voor u!

Wat doet een ProVoet pedicure?
Een ProVoet pedicure is aangesloten bij ProVoet. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures. Om lid te worden van ProVoet is een erkend diploma nodig. De ProVoet pedicure is dus altijd gediplomeerd om uw voeten op een professionele manier te behandelen.

Een ProVoet pedicure verzorgt de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen. Voorafgaand aan de behandeling voert zij een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken van de te behandelen voeten. De pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In de behandeling verzorgt hij/zij nagels, verwijdert eelt en –indien aanwezig- likdoorns. Hiervoor wordt machinaal en handmatig instrumentarium gebruikt.

Pedicure met een aantekening Diabetes voet en/of Reuma voet.
Een pedicure kan in het bezit zijn van een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' (DV) en/of 'voetverzorging bij reumapatiënten' (RV). Naast een basisvoetbehandeling is hij/zij gespecialiseerd in het geven van een voetbehandeling bij diabetici en/of reumapatiënten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij diabetici en sommige maatschappijen vergoeden eveneens de voetbehandeling van reumapatiënten.

Medisch pedicure
Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor zij alle soorten risicovoeten kan behandelen, waaronder die van diabetespatiënten. Zij heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen. Zij is geregistreerd in het K.R.P. (Kwaliteits- Register voor Pedicures).

Risicovoeten
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

Pedicure met een aantekening diabetes
Een pedicure met een aantekening diabetes heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een diabetespatiënt. Zij is geregistreerd in het Kwaliteits- Register voor Pedicures.

Pedicure met een aantekening reuma
Een pedicure met een aantekening reuma heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een reumapatiënt. Zij is geregistreerd in het Kwaliteits- Register voor Pedicures.